Náš tým

Poznejte klíčové osobnosti společnosti
Arca Capital CEE.

Management

Mgr. Peter Janiga
Mgr. Peter Janiga odstartoval svoji kariéru v mezinárodně uznávané auditorské a konzultační společnosti KPMG ještě v době studia ekonomické a finanční matematiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Následně nastoupil na managerskou pozici do tvořícího se hotelového holdingu Best Hotel Properties. Po úspěšném završení procesu akvizic a stabilizování holdingu přijal další výzvu, a to nastavení a vytvoření fondové struktury pro SR, kde byl jednou z klíčových osob tohoto procesu a působil na pozici místopředsedy představenstva společnosti SZRB Asset Management a v představenstvu Slovak Investment Holding. Od roku 2017 působí ve skupině Arca Capital na pozici podpředsedy představenstva a investičního ředitele nově vzniklé společnosti GOLDSIDE Asset Management.
Mgr. Peter Janiga
Předseda představenstva a výkonný ředitel
Peter Janiga
Ing. Mojmír Vančura je absolventem VÚT Brno, Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně (nyní součást UTB). Celou profesní kariéru se pohybuje na různých pozicích v oblasti financí. Ve skupině Arca Capital působí od roku 2002, kde se specializuje na vyhodnocování investičních příležitostí a valuace a podílel se na celé řadě úspěšných projektů. Před příchodem do Arca Capital pracoval například ve společnostech Česká zbrojovka, a.s., nebo CE WOOD, a.s. Mojmír byl během své profesní kariéry také členem statutárních a dozorčích orgánů mimo jiné společností Frenštátská lesní, a.s., VČE Transformátory, s.r.o., Arca Real Estate, a.s., nebo BIO – SKIN, a.s. Funkci člena představenstva vykonává od 24. června 2014.
Ing. Mojmír Vančura
Člen představenstva
Mgr. Barbora Hanáková
Mgr. Barbora Hanáková započala svoji kariéru v PR agentuře aPRiori v letech 2012-2014 ještě v době studia Mediální komunikace a marketingu na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Následně nastoupila od roku 2015 na pozici PR manager a tisková mluvčí investiční skupiny Arca Capital. Od založení společnosti Krupa Global Investments, a.s. v roce 2018 má taktéž plnou odpovědnost za kompletní komunikaci této společnosti.
Mgr. Barbora Hanáková
Marketing a PR

Dozorčí rada

Ing. Pavol Krúpa
Ing. Pavol Krúpa vystudoval podnikový management na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Je zakladatelem investiční skupiny Arca Capital a spoluzakladatelem dalších specializovaných společností, které zaměřují svoji činnost na rozvoj a efektivní řízení investičních projektů a realizaci podnikatelských záměrů. Aktuálně se soustředí primárně na aktivity v oblasti private equity a aktivistický přístup investování v regionu CEE a na trzích v USA. Svoje aktivity soustředí pod hlavičkou investiční společnosti Krupa Global Investments, a.s., kde zastává funkci předsedy představenstva. Mimo jiné je Ing. Krúpa v současné době taktéž předsedou představenstva společnosti Ondrášovka Holding, a.s.
Ing. Pavol Krúpa
Předseda dozorčí rady
Juraj Krúpa
MSc. Juraj Krúpa absolvoval University of Essex, Bachelor of Science (BSc.), Business Management, Paris School Business, Master of Science (MSc.), International Business. V letech 2015 – 2016 zastával funkci marketingového manažera ve společnosti Penta Investments, a.s., v roce 2016 – 2017 Sales Broker/Trader ve společnosti Swissquote, následně v letech 2017 – 2018 vykonával funkce analytika a portfolio manažera. V roce 2015 byl Juraj Krúpa vybrán jako jediný z 16 stážistů pro Komoru 2 Evropského dvora auditorů, Luxemburg, který je zodpovědný za strukturální a kohézní fondy. MSc. Juraj Krúpa v současné době působí jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu a jako člen kontrolního orgánu ve společnostech, jejichž předmět činnosti není shodný ani obdobný činnosti fondu.
MSc. Juraj Krúpa
Člen dozorčí rady
Mgr. Dana Holcman absolvovala v roce 1994 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1994 vykonávala praxi v advokátní kanceláři JUDr. Audy, od roku 1995 do 31.7.2008 vykonávala funkci hlavního právníka holdingové skupiny obchodních korporací, včetně realizace přeměn, akvizic, kontroly dodržování právních předpisů mimo jiné i na úseku podnikání na kapitálovém trhu a mimo jiné i v oblasti účetnictví a daní. Od 1.8.2008 je samostatným advokátem specializujícím se na obchodní právo, právo obchodních korporací, kapitálový trh. V současné době působí jako statutární ředitel v akciové společnosti, jejíž předmět činnosti není obdobný ani shodný s předmětem činnosti fondu.
Mgr. Dana Holcman
Člen dozorčí rady

Výbor pro audit

Ing. Ladislav Langr
Výbor pro audit
Gabriela Možná
Výbor pro audit
Ing. Blanka Procházková
Výbor pro audit