Lidé v Arca Capital CEE

Management
Arca Capital CEE

Mgr. Peter Janiga

Předseda představenstva a výkonný ředitel

Ing. Mojmír Vančura

Člen představenstva

Mgr. Barbora Hanáková

Marketing a PR

Dozorčí rada
Arca Capital CEE

Ing. Pavol Krúpa

Předseda dozorčí rady

MSc. Juraj Krúpa

Člen dozorčí rady

Výbor pro audit
Arca Capital CEE

Ing. Ladislav Langr

Výbor pro audit

Gabriela Možná

Výbor pro audit

Ing. Blanka Procházková

Výbor pro audit