Investiční příběhy

Umíme správně vyhodnotit příležitosti na veřejně obchodovatelném trhu, které nabízejí atraktivní zhodnocení. Díky našemu unikátnímu know-how jsme dosáhli nadstandardního zhodnocení například výběrem těchto úspěšných projektů.

Společnost O2

V rámci investice do akcií společnosti O2 Česká republika jsme využili růstového potenciálu akciového titulu a zajímavé dividendové politiky. Stejně tak návrat akcií O2 do mezinárodního indexu MSCI se projevil opětovným růstem ceny akcií, což nám také přispělo k možnosti úspěšně exitovat z projektu.

Podíl fondu v akciích O2 představoval v době nákupu přes 30 % celkových aktiv fondu. Podíl na růstu vlastního kapitálu fondu po dobu realizace projektu činil 59 %. Zhodnocení samotné investice do akcií O2 činilo 33 %.
Vývoj ceny akcií společnosti O2 za období naší realizace projektu v CZK.
150 200 250 300 350 400 42016 72016 102016 42017 72017 12017
Zhodnocení projektu
  • 33%

Společnost Unipetrol

Do rafinerské společnosti Unipetrol jsme vstoupili v době, kdy trh ještě nedokázal správně ocenit její pozitivní vývoj. Akcie byly stlačeny na extrémně nízkou úroveň díky nečitelné strategii majoritního akcionáře a také vlivem havárie v areálu Záluží. Unipetrol však těžil z vysokých rafinérských a petrochemických marží a také z velmi dobré pojistky, která kryla opravu poškozené technologie i ušlý zisk. Společnost proto vykazovala rekordní zisky a navíc měla velmi silnou bilanci bez dluhu a s přebytečnou hotovostí. Opětovné zprovoznění poškozené etylenové jednotky a schválení dividendy přispělo k růstu kurzu akcií, který byl navíc korunován dobrovolnou nabídkou převzetí, kterou učinil majoritní akcionář.

Investice do akcií společnosti Unipetrolu představovala v době investice pouze 6,3 % celkových aktiv fondu, přesto reprezentoval podíl tohoto projektu na růstu vlastního kapitálu fondu 31 %. Zhodnocení samotné investice do Unipetrolu činilo kolem 115 %.
Vývoj ceny akcií společnosti Unipetrol za období naší realizace projektu v CZK.
150 200 250 300 350 400 42016 72016 102016 42017 72017 12017
Zhodnocení projektu
  • 115%