Unikátní
strategie

Více než dvacet let podnikám a investuji v regionu střední a východní Evropy i na trzích v USA. Naše znalosti investičního prostředí aplikujeme k vytváření a kontrole strategie fondu. Vybíráme takový mix investičních příležitostí, který už 11 let každoročně zhodnocuje finance našich klientů. Disponujeme unikátním know-how, které přináší atraktivní zhodnocení. Věřím, že naše úspěšné výsledky Vás o tom přesvědčí

Investiční příběhy
Pavol Krúpa
předseda dozorčí rady Arca Capital CEE
Pavol Krúpa

Hlavní pilíře
naší strategie

Vytváříme pro naše investory takovou strategii, aby byla investice takzvaně „sázkou na jistotu“ zhodnocení. Jistotu zhodnocení fondu přináší investice do pevných úročených nástrojů finančního trhu, které představují minimální riziko. Stabilní růstový potenciál fondu představují i private equity aktiva. Nadstandardních výnosů dosahujeme investicemi do exkluzivních příležitostí na kapitálových trzích. Investujeme do akcií společností, jejichž hodnota je z určitého důvodu podhodnocená, a je zde potenciál výrazného budoucího zhodnocení. Díky našemu know-how vlastní aktivitou iniciujeme nápravu společnosti k dosažení její reálné hodnoty.

01
Smíšený investiční fond se zaměřením na mírně až středně rizikový kapitál.
02
Unikátní investiční strategie s cílem maximalizace zisku pro akcionáře při zachování co nejvyšší míry bezpečnosti investice.
03
Investiční strategie stanovena na základě důsledných detailních analýz.
04
Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme celosvětový vývoj a trendy v jednotlivých odvětvích ekonomiky.
05
Regionální zaměření investic na EU a USA trhy.

Struktura
portfolia

Diversifikujeme portfolio fondu tak, abychom generovali našim investorům stabilní výnosy. A to i přes výkyvy trhu. Investiční mix fondu přináší za každého ekonomického cyklu investorům výnos minimálně v hodnotě převyšující výši inflace. Struktura portfolia může být měněna podle mikroekonomického a makroekonomického vývoje. Uskutečňujeme investice především do private equity projektů se stabilně růstovým potenciálem, veřejně obchodovatelných akcií s vysokým potenciálem zhodnocení a dalších nástrojů finančního trhu.

Private equity aktiva se stabilně růstovým potenciálem

 • Napříč sektory
 • Aktuálně v portfoliu: Ondrášovka Holding, a.s.
Investice do společnosti Ondrášovka Holding, a.s. je strategickou investicí v oblasti potravinářství. Jde o stabilní aktivum s rostoucím potenciálem. Ondrášovka Holding je holdingová společnost firem ONDRÁŠOVKA a.s. (70 %) a Karlovarská Korunní s.r.o. (100 %). Disponuje významným postavením na trhu nealkoholických nápojů, minerálních vod a sirupů. Jde o silnou značku s pozicí dvojky v segmentu balených minerálních vod v České republice s tržním podílem okolo 24 %.
 • Korunní
 • Ondrášovka

Veřejně obchodovatelné akcie
s vysokým potenciálem zhodnocení

 • Investiční příležitosti na akciových trzích v rámci Evropy a USA
 • Na základě našeho know-how a znalosti investičního prostředí umíme vyhodnotit podhodnocené akciové tituly
 • Trh přináší zajímavé příležitosti s potenciálem vysokého zhodnocení v situacích, kdy dojde k dočasnému podhodnocení akciových titulů a akcie kvalitních podniků se prodávají za překvapivě nízké ceny
 • Takové situace může přinést medvědí trh, recese, jednorázová negativní událost či panika na trhu vedoucí k výprodeji titulu
 • Ve výběru takových investičních příležitostí dominuje opatrnost a prozíravost a zásada hledat příležitosti a tituly, kde z vlastní zkušenosti víme, že nastane určitý vývoj, určitá situace vedoucí k výraznému zvýšení hodnoty akcie, takové příležitosti vyžadují trpělivost a vyčkávání – v řádu týdnů až měsíců
 • Realizovaná investice O2 – úspěšně dokončená investice do akcií společnosti se zhodnocením 33 % p.a.
 • Realizovaná investice Unipetrol – dokončená investice do akcií společnosti se zhodnocením 115 %
Ve společnosti Unipetrol byla dokončená investice do akcií se zhodnocením v řádu 115 % p.a. Ve společnosti O2 byla úspěšně dokončená investice do akcií společnosti se zhodnocením v řádu 33 % p.a.

Nástroje finančního trhu

 • Zaručují pravidelný finanční příjem
 • Dosažení výnosů minimálně v hodnotě převyšující výši inflace a převyšující standardní výši výnosů na trhu
 • Tvoří aktuálně přibližně 70% podíl v rámci portfolia fondu
 • Dluhopisy, pohledávky, směnky