Dokumenty
společnosti

Dokumenty ke stažení

Vyberte záložku s dokumenty ke stažení.

Informace směřované akcionářům fondu Arca Capital CEE

Informace a dokumenty k valným hromadám

21.12.2020
Oznámení o rozhodování per rollam 30-11-2020
Stáhnout
24.8.2020
Pozvánka na valnou hromadu Arca Capital CEE 24.9.2020
Stáhnout
25.5.2020
Valná hromada Arca Capital CEE 25.6.2020
Stáhnout
11.10.2019
Valná hromada Arca Capital CEE 14.11.2019
Stáhnout

Dokumenty týkající se správy společnosti a obchodování akcií fondu na regulovaném trhu, informace o akcionářské struktuře společnosti

30.6.2020
Politika odměňování společnosti Arca Capital CEE
Stáhnout

Informace a dokumenty, které patří mezi povinně uveřejňované či vnitřní informace společnosti.
Povinně uveřejňované informace jsou dostupné také prostřednictvím finančního internetového portálu Patria.cz

Máte zájem o spolupráci v oblasti investic?
Naše portfolio je diverzifikováno tak, aby přinášelo vždy jistotu zhodnocení investice a díky unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů.