Chci
investovat

Jak investovat

Co je třeba splňovat

Investice do fondu Arca Capital CEE je určena výhradně kvalifikovaným investorům splňující paragraf §272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), a tedy je zapotřebí investovat alespoň 125.000 EUR (cca 3 500 000 CZK). Akcie fondu jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha, které investor nakoupí prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry má povinnost při zpracování pokynů investora prověřit, zda se jedná o kvalifikovaného investora.

Vzhledem k aktuálním příležitostem na akciových trzích, v oblasti private equity a vzhledem k připravovaným změnám v bankovním sektoru bychom Vás chtěli oslovit s možností výrazněji se podílet na naší strategii a sdílení potenciálních výnosů fondu. Proto jsme se Vám rozhodli v návaznosti na Vaše dotazy a podněty představit jiné formy investic – rádi Vám poskytneme všechny potřebné doplňující informace.

Výkonnost

Prohlédněte si hodnoty fondu

Poslední zveřejněná hodnota NAV k datu 31.12.2019: 148 275 CZK
Zhodnocení* za rok 2019:5,9 % p.a.**
Zhodnocení* za rok 2018:4,1 % p.a.
Zhodnocení* za rok 2017:15,7 % p.a.
*růst fondového kapitálu za dané období
**procentní vyjádření meziročního růstu reportovaného NAV k 31. 12. 2019 ve výši 148 275 Kč/akcie zvýšeného o vyplacenou dividendu ve výši 7 500 Kč/akcii ve srovnání s NAV k 31. 12. 2018 ve výši 147 075 Kč

Zhodnocení investice

Seznamte se s naší strategií

Fond Arca Capital CEE je určený kvalifikovaným investorům, kteří očekávají stabilní vývoj svých investic, a zároveň ocení potenciál nadstandardních výnosů. Těch umíme dosáhnout díky našemu know-how a aktivistické strategii s využitím exkluzivních příležitostí na kapitálových trzích. Cílená výkonnost fondu činí 6-18 % ročně.

11 let úspěšné
historie

Investiční fond Arca Capital CEE byl založen v roce 2008 investiční skupinou Arca Capital jako jeden z prvních fondů kvalifikovaných investorů. Od založení fondu investujeme vlastní prostředky stejnou strategií jako prostředky našich klientů.

Unikátní investiční
strategie

Fond má unikátní investiční strategii s cílem maximalizace zisku pro akcionáře při zachování co nejvyšší míry bezpečnosti investice. Portfolio je diverzifikováno tak, aby přinášelo vždy jistotu zhodnocení investice a díky unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů.

Atraktivní zhodnocení
investice

Díky naší unikátní strategii a výbornému know-how již 11 let přinášíme našim investorům atraktivní zhodnocení. Průměrné zhodnocení fondu je 8,6 % ročně (údaj za období uplynulých tří let včetně vyplacené dividendy). Cílená výkonnost fondu činí 6-18 % ročně.

Obchodování na burze
cenných papírů praha

Akcie fondu jsou veřejně obchodovány na Burze cenných papírů Praha. Burza přináší akcionářům další stupeň kontroly fungování fondu a řadu benefitů, včetně osvobození od daně z příjmů fyzických osob při převodu akcií: v ČR po uplynutí 3 let od nabytí akcií, v SR po 1 roce. Obchodní data zde.

Proč zhodnotit Vaše investice s Arca Capital CEE?
„Více než dvacet let podnikám a investuji v regionu střední a východní Evropy i na trzích v USA. Naše znalosti investičního prostředí aplikujeme k vytváření a kontrole strategie fondu. Vybíráme takový mix investičních příležitostí, který 11 let každoročně zhodnocuje finance našich klientů. Disponujeme unikátním know-how, které přináší atraktivní zhodnocení. Věřím, že naše úspěšné výsledky Vás o tom přesvědčí.“
Pavol Krúpa
předseda dozorčí rady Arca Capital CEE
Pavol Krúpa