Better way
to the top

Díky naší unikátní strategii a výbornému know-how dosahujeme dlouhodobě kladných hospodářských výsledků. Akcionářům generujeme atraktivní zhodnocení ve výši až 15 % ročně. Jsme veřejně obchodovatelným fondem kvalifikovaných investorů.
0

v zisku na trhu

0

průměrné zhodnocení

0

hodnota aktiv v CZK

0

výnos od založení

Proč investovat s Arca Capital CEE

11 let úspěšné historie

Arca Capital CEE je samosprávný uzavřený investiční fond s vlastní administrací. Jsme jeden z prvních fondů kvalifikovaných investorů. Zakladatelem je investiční skupina Arca Capital.

Unikátní strategie

Investice s námi je takzvaně „sázka na jistotu“. Jistotu zhodnocení přináší investice do pevných úročených nástrojů finančního trhu. Nadstandardních výnosů dosahujeme investicemi do vhodných příležitostí na kapitálových trzích.

Atraktivní výnos

Díky naší unikátní strategii a výbornému know-how dosahujeme dlouhodobě kladných hospodářských výsledků. Akcionářům generujeme atraktivní zhodnocení ve výši až 15 % ročně. Od založení fondu investujeme vlastní prostředky stejnou strategií jako prostředky našich klientů.

Obchodování na pražské burze

Arca Capital CEE je veřejně obchodovaným fondem na Burze cenných papírů Praha, segment trhu pro fondy kvalifikovaných investorů. Burza přináší akcionářům fondu řadu benefitů a zajišťuje další stupeň kontroly fungování fondu. Obchodní data zde. ISIN: CZ0008042900

Parametry
fondu

Parametry a informace o emisi

Zhodnocujeme Vaši důvěru. Dlouhodobě přinášíme klientům atraktivní zhodnocení.

PARAMETRY:
Majetek fondu: téměř 1 miliarda CZK
Cílená výkonnost: 4 – 18 % ročně
Prům. roční zhodnocení: 7,66 % ( za období uplynulých 3 let )
Veřejná obchodovatelnost: Burza cenných papírů Praha
Hlavní investice: private equity, veřejně obchod. akcie, nástroje finančního trhu
Investiční horizont: minimálně 5 let
Min. investice: od 125.000 EUR ( cca 3.200.000 CZK )
Měna: CZK
Dividendy: v roce 2019 schváleny dividendy ve výši 35 % dosaženého zisku
Daňové zvýhodnění fondu: osvobození od daně z příjmů fyzických osob při převodu akcií
Vstupní poplatky: žádné
Nákladovost (TER): do 2 % ročně
INFORMACE O EMISI:
ISIN: CZ0008042900
Zahajovací cena: 151 000 CZK
Obchodování zahájeno: 1. srpna 2019
Druh cenného papíru: akcie
Forma CP: na jméno
Podoba CP: zaknihovaný CP
Jmenovitá hodnota CP: 100 000 CZK
Trh: Burza cenných papírů Praha
Segment: fondy kvalifikovaných investorů
Objem emise: 608 400 000 CZK
Počet kusů v emisi: 6084 ks
Převoditelnost emise: volně převoditelná emise
Vývoj vlastního kapitálu fondu za poslední období (v milionech CZK)
650 700 750 800 850 900 62016 122016 62017 62018 122018 122017 62019 950
Podléháme dohledu a regulaci předních institucí.
 • Dozor a kontrola:
  Česká národní
  banka
 • Depozitář:
  UniCredit
  Bank
 • Auditor:
  Pricewaterhouse
  Coopers

Unikátní
strategie

Více než dvacet let podnikám a investuji v regionu střední a východní Evropy i na trzích v USA. Naše znalosti investičního prostředí aplikujeme k vytváření a kontrole strategie fondu. Vybíráme takový mix investičních příležitostí, který už 11 let každoročně zhodnocuje finance našich klientů. Disponujeme unikátním know-how, které přináší atraktivní zhodnocení. Věřím, že naše úspěšné výsledky Vás o tom přesvědčí

Pavol Krúpa
předseda dozorčí rady Arca Capital CEE
Pavol Krúpa

Kontakt

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo:

Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
Česká republika

Pro média:

Tisková mluvčí
Barbora Hanáková
hanakova@arcacapital.com

Potřebujete více informací?
Rádi Vám zodpovíme vše potřebné.