VYVÁŽENÉ
PORTFOLIO
Diverzifikace portfolia přináší jistotu zhodnocení a díky unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů. Investujeme do private equity projektů, veřejně obchodovaných akcií a nástrojů finančního trhu.
DAŇOVÁ VÝHODA
PRO INVESTORY
Obchodování akcií fondu na Burze cenných papírů Praha přináší akcionářům fondu řadu benefitů, včetně osvobození od daně z příjmů fyzických osob při převodu akcií: v ČR po uplynutí 3 let od nabytí akcií, v SR po 1 roce.
PRIVATE
EQUITY
Investice do private equity aktiv představují stabilní růstový potenciál fondu. Orientujeme se především na potravinářství, realitní sektor a energetiku.
8 1 8 1

v zisku na trhu

8 8 . 8 6

průměrné zhodnocení

8 1

hodnota aktiv v CZK

8 6 8 2

výnos od založení

Vývoj vlastního kapitálu

Graf uvádí data fondu za poslední uplynulé období v milionech CZ

62016122016620176201812201812201762019122019650750850950

Parametry

Majetek fondu:téměř 1 miliarda CZK
Cílená výkonnost:6 – 18 % ročně
Prům. roční zhodnocení:8,6 % (za uplynulé 3 roky včetně vyplacené dividendy)
Veřejná obchodovatelnost: Burza cenných papírů Praha
Hlavní investice:private equity, veřejně obch. akcie, nástroje fin. trhu
Investiční horizont:minimálně 5 let
Min. investice:od 125.000 EUR (cca 3.500.000 CZK)
Měna:CZK
Dividendy:v roce 2019 schváleny dividendy ve výši 35 % ze zisku
Daňové zvýhodnění: osvobození od daně z příjmů fyz. osob při převodu akcií
Vstupní poplatky:žádné
Nákladovost (TER):do 2 % ročně

Informace o emisi

ISIN: CZ0008042900
Zahajovací cena:151 000 CZK
Obchodování zahájeno:1. srpna 2019
Druh cenného papíru:akcie
Forma CP:na jméno
Podoba CP:zaknihovaný CP
Jmenovitá hodnota CP:100 000 CZK
Trh:Burza cenných papírů Praha
Segment:fondy kvalifikovaných investorů
Objem emise:608 400 000 CZK
Počet kusů v emisi:6084 ks
Převoditelnost emise:volně převoditelná emise

Podléháme dohledu předních institucí

Máte zájem o spolupráci v oblasti investic?
Naše portfolio je diverzifikováno tak, aby přinášelo vždy jistotu zhodnocení investice a díky unikátnímu know-how potenciál nadstandardních výnosů.